Velkommen til Danskbureauet

Hos Danskbureauet er vores opgave at give dig den bedst mulige oplevelse, når du skal i gang med – eller måske bare vil forbedre – dit dansk. Vi optimerer din læreproces, så  den skaber de ønskede resultater på kortest mulig tid.

  • Vores private kurser er fleksible og designet til eksklusivt at imødekomme dine behov.
  • Vores holdkurser er meget intensive, målrettede og effektive.
  • Vores ekspertise sikrer dig en hurtig progression og ikke mindst en dansk udtale, som også danskerne kan forstå.

Vi glæder os til at hjælpe også dig!
Danskbureauets team

Ea har undervist udlændinge i dansk siden 2000, først ansat på et af landets mest efterspurgte sprogcentre, og siden i Danskbureauet, som hun grundlagde i 2006.

Spidskompetencer:
• Sprogcoaching af voksne – én til én
• Udtaleinstruktion og -rettelse
• Skriftlig dansk og grammatik
• Eksamensforberedelse (PD3 og Studieprøven)
• Teacher training – sprogcoaching, den audiolingvale metode og dansk udtaleundervisning

Ea har skrevet Direkte Dansk, vores effektive undervisningsmateriale med særligt fokus på udtalen, udgivet på forlaget Praxis.

Hun forestår oplæring og supervision af Danskbureauets egne undervisere, såvel som teacher training af den audiolingvale metode på landets sprogcentre.

I sin undervisning arbejder Ea coachende og, når der er brug for det, procesfaciliterende og konfliktløsende. Hun er ekspert på sit område og medlevende og nysgerrig.

Ea har en bachelor i Dansk Sprog og Kommunikation, og hun holder til i København.

Jacob har undervist udlændinge i dansk siden 1999 og har også fungeret som udviklingschef og chefkonsulent for en større dansk undervisningsvirksomhed siden 2008, inden han indtrådte som partner i Danskbureauet i 2016.

Spidskompetencer:
• Privatundervisning af voksne – én til én
• Udtaleinstruktion og -rettelse
• Teacher training
• Kvalitetssikring og konceptudvikling af målrettede sprogkurser

Jacob afholder også kurser i engelsk på business- og konversationsniveau for private virksomheder og offentlige institutioner.

Han har stor erfaring med udvikling og implementering af målrettede kursuskoncepter og -materialer i et tæt samarbejde med virksomheder og organisationer.

Som underviser er Jacob yderst professionel og ambitiøs på sine kursisters vegne.

Jacob har en bachelor i Engelsk og en diplomuddannelse i Business Administration, og han holder til i København.

Om Danskbureauet

Danskbureauet underviser udlændinge og danskere i større internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Danmark, såvel som i mindre lokale virksomheder, i ministerier og på ambassader og gennem kommunernes jobcentre og er dermed et at de mest efterspurgte og højest ansete, private sprogbureauer i Danmark.
Vi sikrer kursistens optimale udbytte af sit kursus gennem sprogcoaching. Vi tilrettelægger og målretter således altid vores kurser, så kursisten bruger mindst mulig tid på at lære mest muligt. Vi er eksperter i at afdække læringspotentialet og de individuelle behov hos den enkelte kursist og tilrettelægger vores kurser derefter.
Vi kvalitetssikrer systematisk vores kurser gennem løbende evalueringer og feedback fra vores kursister. Vi udvikler egne kursusmaterialer for at sikre, at indhold og fokus er skræddersyet til den enkelte virksomhed og kursist. Vi træner, superviserer og certificerer vores sprogkonsulenter, så de udvikler deres faglige kompetencer.
Siden Danskbureauets start i 2006 har vi haft mere end 50 professionelle undervisere tilknyttet og undervist mere end 1500 højtuddannede udlændinge, heriblandt læger, studerende, forretnings- og videnskabsfolk.

Vores sprogkonsulenter

Fælles for alle Danskbureauets sprogkonsulenter er, at vi opleves som DYNAMISKE, PROFESSIONELLE, ENGAGEREDE og RESULTATSKABENDE!

  • Vi har  4-20 års erfaring i at undervise i vores modersmål
  • Vi har alle studeret et eller flere sprog på universitetet
  • Vi er dedikerede specialister i dansk som andetsprog
  • Undervisning i dansk er vores hovedbeskæftigelse – det er det vi lever af og brænder for

Ring til os, hvis du vil finde ud af, hvor vores nærmeste sprogkonsulent holder til.

Testimonials

“Ea from Danskbureauet coached me only 16 times and normally once per week for 1.5 or 2 hours. As a language teacher, she quickly identified my problems in Danish and helped me overcome them by using very effective methods… I got the score 12 in both reading and writing parts of Prøve i Dansk 2 when I finished my classes at Danskbureauet. For foreigners who want to learn Danish in a fast and effective way, Ea and Danskbureauet can be highly recommended!”

Qingnan Li

“I’m so happy I chose to begin learning Danish with Danskbureauet! I had the pleasure of working with Jacob, and he was knowledgeable and organized, and created a safe and warm learning environment. Danskbureauet’s program is well-structured, the course materials are useful, and I was able to adapt the schedule to meet my needs. Danskbureauet was exactly what I needed to build my skills and confidence in Danish.”

Allison Attenello

“I was impressed by the practical, tailored approach to the lessons. The focus on pronunciation and written Danish, and the challenges in navigating across and between these elements of the language, was incredibly useful. Jacob was patient, generous and highly engaging. Highly recommend.”

Julia Postle

Vores virksomhedskunder