Danskkursus for fortsættere i København

Har du taget et begynderkursus i dansk, og vil du gerne blive endnu bedre til dansk?

Har du taget et begynderkursus hos os eller tilsvarende begynderkursus svarende til niveau A1? Så tilmeld dig her et af vores åbne hold i dansk for fortsættere i centrum af København. Vores koncentrerede kursuskoncept Direkte Dansk sikrer dig en hurtig og effektiv progression og et autentisk og brugbart dansk med en korrekt udtale, som også danskere kan forstå!

Hvor lang tid tager det at lære dansk?

Med kursuskonceptet Direkte dansk kan vi bringe dig hele vejen gennem din danskuddannelse (DU3, modul 1-5) på kun 48 uger, hvis du tager vores i alt otte kurser a hver seks ugers varighed. Du vil da være klar til at bestå den officielle PD3-eksamen (modul 5 på et kommunalt sprogcenter), og du kan fungere godt på dansk både på jobbet og i din hverdag.

Små hold med 6-8 deltagere

Få taletid og personlig feedback

Du opbygger en større selvtillid på et lille hold

Et stærkt og effektivt koncept

Direkte dansk

Du lærer dansk langt hurtigere med et velstruktureret kursusprogram

Få udtalen på plads fra start

Udtalen falder på plads

Vi minimerer din accent gennem konstant fokus på din udtale

Direkte Dansk 2 (A2)

DKK2980
 • 30 lektioner *
 • mandag og torsdag
 • 6-8 deltagere

Direkte Dansk 3 (A2+)

DKK2980
 • 30 lektioner *
 • mandag og torsdag
 • 6-8 deltagere

Direkte Dansk 4 (B1)

DKK2980
 • 30 lektioner *
 • mandag og torsdag
 • 6-8 deltagere

*Hvis 6-8 kursister tilmelder sig et af disse kurser, afholdes de, som her angivet, med 2 lektioner pr mødegang. Hvis fire-fem kursister tilmelder sig et af disse kurser, afholdes det med 2 lektioner pr dag.

Få en gratis prøvelektion

Tilmeld dig her
Lyt til Direkte dansk 2 her

Testimonials

I’m really happy with what I learned in the class and I really liked the method they use to teach! The teachers paid attention in all my questions and helped with any doubt I had. I recommend this class for everybody who wants to learn how to speak Danish! They do a great job!
Jessica Soares
It’s a very good course with professional teachers who focus mostly in the pronunciation. A special thanks to Niels (Direkte dansk2) and Michael (Direct Danish 1). It was very good to be their student, they always gave a quality class. Thanks for the course and the whole collective.
Pedro Pablo Bravo

I tvivl om dit niveau? Ring til os! 

+45 4258 1600

Du kan også læse om de seks niveauer ifølge de europæiske standarder i skemaet herunder, og finde det kursus der passer bedst til dig.

TALE

 • føre enkle samtaler, hvis din samtalepartner er indstillet på at gentage eller at omformulere sine sætninger og tale langsommere, samt hjælpe dig med at formulere det, du prøver at sige. Du kan stille og besvare enkle spørgsmål omkring dagligdagsemner
 • beskrive med enkle sætninger og et begrænset ordforråd, hvor du bor og fortælle om folk, du kender

LYTTE

 • forstå meget enkle ytringer om dig selv, folk du kender og ting omkring dig, når folk taler langsomt og tydeligt

LÆSE

 • forstå dagligdags navne, ord og meget enkle sætninger, fx i annoncer, på opslag og plakater eller i brochurer

SKRIVE

 • skrive korte, enkle postkort, fx sende feriehilsner. Du kan udfylde formularer med personlige oplysninger, fx skrive navn, nationalitet og adresse på en hotelregistrering

TALE

 • deltage i samtaler om enkle hverdagssituationer, der kun lægger op til en udveksling af informationer. Du kan deltage i en kort meningsudveksling, selvom du normalt endnu ikke forstår nok til at kunne uddybe samtalen
 • bruge en række udtryk og enkle vendinger til at beskrive din familie og andre omkring dig, din dagligdag, din uddannelsesmæssige baggrund og dit arbejde – både før og nu

LYTTE

 • forstå de mest almindelige ord og udtryk for ting, der er vigtige for dig, fx oplysninger om dig selv, om din familie, om indkøb, dit nærmiljø og dit arbejde. Du kan forstå hovedindholdet i korte, klare beskeder og meddelelser

LÆSE

 • læse meget korte og enkle tekster. Du kan finde bestemte oplysninger i dagligdagstekster som fx reklamer, brochurer, menukort og køreplaner, og du kan forstå korte, enkle personlige breve

SKRIVE

 • skrive korte, enkle notater og beskeder. Du kan skrive et meget enkelt, personligt brev, fx et takkebrev

TALE

 • deltage i samtaler om enkle hverdagssituationer, der kun lægger op til en udveksling af informationer. Du kan deltage i en kort meningsudveksling, selvom du normalt endnu ikke forstår nok til at kunne uddybe samtalen
 • bruge en række udtryk og enkle vendinger til at beskrive din familie og andre omkring dig, din dagligdag, din uddannelsesmæssige baggrund og dit arbejde – både før og nu

LYTTE

 • forstå de mest almindelige ord og udtryk for ting, der er vigtige for dig, fx oplysninger om dig selv, om din familie, om indkøb, dit nærmiljø og dit arbejde. Du kan forstå hovedindholdet i korte, klare beskeder og meddelelser

LÆSE

 • læse meget korte og enkle tekster. Du kan finde bestemte oplysninger i dagligdagstekster som fx reklamer, brochurer, menukort og køreplaner, og du kan forstå korte, enkle personlige breve

SKRIVE

 • skrive korte, enkle notater og beskeder. Du kan skrive et meget enkelt, personligt brev, fx et takkebrev

TALE

 • samtale og diskutere så tilpas flydende og frit, at du forholdsvist utvungent kan føre en samtale med ’native speakers’. Du kan tage aktivt del i diskussioner om dagligdagsemner, samt forklare og forsvare dine synspunkter
 • redegøre klart og detaljeret for forhold vedrørende dine interesse- og erfaringsområder. Du kan fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne og angive fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder

LYTTE

 • forstå længere sammenhængende tale og foredrag og følge med i en indviklet ordveksling, forudsat at du har rimelig indsigt i emnet. Du kan forstå de fleste nyhedsudsendelser på tv. Du kan forstå de fleste film, hvor sproget forekommer i en standardversion

LÆSE

 • læse artikler og rapporter om aktuelle emner, i hvilke forfatteren indtager en bestemt holdning til et problem eller udtrykker et bestemt synspunkt. Du kan forstå de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner

SKRIVE

 • skrive klare og detaljerede tekster om en lang række emner, der interesserer dig. Du kan skrive en opgave eller en rapport, hvor du formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt. Du kan skrive breve, hvor du giver udtryk for hændelsers og oplevelsers betydning for dig personligt

TALE

 • udtrykke dig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter ordene. Du kan bruge sproget fleksibelt og effektivt i sociale og arbejdsmæssige situationer. Du kan forholdsvis præcist udtrykke dine synspunkter og ideer på en måde, der er tilpasset efter, hvilken person du taler med
 • redegøre klart og detaljeret for komplekse emner med forgrenede problemfelter. Du kan fremføre specielle problemfelter samt afrunde fremstillingen med en konklusion

LYTTE

 • forstå et langt foredrag, selv når det ikke er klart struktureret, og ideer og tanker ikke udtrykkes direkte. Du kan forstå tv-udsendelser og film uden større besvær

LÆSE

 • forstå lange og indviklede sagprosatekster og litterære tekster og opfatte forskelle i stil. Du kan forstå fagsprog i artikler og tekniske instruktioner, også når det ikke er inden for dit fagområde

SKRIVE

 • skrive en klar og velstruktureret tekst, hvori du kan udtrykke dine synspunkter i detaljer. Du kan skrive om indviklede emner i et brev, en opgave eller en rapport og fremhæve det, du mener er det væsentligste indhold. Du kan skrive tekster i forskellige genrer, tilpasset modtageren

TALE

 • uden anstrengelse tage del i hvilken som helst samtale og diskussion og vælge det passende ordforråd og udtryk. Du kan udtrykke dig flydende og nuanceret med en stor grad af præcision. Hvis du alligevel har problemer, kan du med omformuleringer klare dig så godt, at din samtalepartner næppe lægger mærke til det
 • fremføre en klar og flydende redegørelse eller argumentation med et sprog, som passer til situationen i stil og niveau. Du kan redegøre med en effektiv, logisk struktur, som hjælper modtageren med at lægge mærke til og huske vigtige punkter

LYTTE

 • forstå alle former for talesprog, både når du hører det i direkte kommunikation, og når du hører det i medierne. Du kan også forstå en indfødt, der taler hurtigt, hvis du har haft tid til at vænne dig til vedkommendes måde at tale på

LÆSE

 • uden problemer læse næsten alle former for tekster, også abstrakte tekster der indeholder svære ord og sætningsstrukturer, f.eks. manualer, fagtekster og litterære tekster

SKRIVE

 • skrive klart og flydende, i en stil der er tilpasset formålet. Du kan skrive indviklede breve, rapporter eller artikler på en sådan måde, at det hjælper læseren til at lægge mærke til og huske vigtige punkter. Du kan skrive sammenfatninger og anmeldelser af fag- eller skønlitterære tekster

Hvad kræver det af dig?

Vores kurser er for dig, som er skolevant og villig til at arbejde for at lære sproget. Du har mindst tolv års skolegang med i bagagen, og du er indstillet på at lave 2-4 timers hjemmearbejde mellem hver mødegang. Da vi i starten bruger engelsk som kommunikationssprog, indtil du har lært nok dansk, er det også vigtigt, at du både taler og forstår engelsk.

VI TILBYDER OGSÅ

Fleksible privatlektioner i dansk

Har du en hektisk hverdag eller en masse rejseaktiviteter? Er din kalender helt umulig? Med fleksible privatlektioner i dansk mødes vi, hvor og når det passer dig bedst.

Dansk for begyndere online

På et af vores små onlinehold møder du din underviser sammen med en lille gruppe kursister via vores internetportal to eller tre gange om ugen.

Semiprivate lektioner i dansk

Semiprivate lektioner i dansk kan ligesom almindelige privatlektioner afholdes enten efter et fast skema med én eller flere ugentlige mødegange eller efter et fleksibelt skema, når det passer jer.