Kursus- og betalingsbetingelser PD3 hold

Ved tilmelding til et PD3 holdkursus

Når du godkender disse kursus- og betalingsbetingelser, bekræfter du samtidig, at dit dansk ved kursusstart vil være på niveau B2 (modul 5) eller højere, og at du selv er ansvarlig for at tilmelde dig eksamen på et prøveafholdende sprogcenter indenfor tilmeldingsfristen.

I tilfælde af lockdown på grund af Corona

I tilfælde af at et hold ikke længere må mødes fysisk på grund af Corona, fortsætter undervisningen online. Onlineundervisningen for de fysisk nedlukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej. Tilbydes man onlineundervisning, bortfalder mulighed for kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning. Nedlukning eller aflysning af andre årsager end Corona følger de almindelige regler.

Overflytning til et andet hold

Du kan blive flyttet til et andet hold, hvis vi får det at vide senest en uge, før kurset starter. Herefter er din tilmelding bindende.

Hvis du er startet på kurset, og det viser sig, at du er placeret på et forkert niveau, kan du i samråd med din underviser blive flyttet til et andet kursus i samme periode, hvis der er plads på det hold, du ønsker.

Hvis der alligevel ikke er plads på det kursus, du har tilmeldt dig, kontakter vi dig straks.

Betaling

Betaling skal ske ved tilmelding. Hvis din arbejdsgiver skal betale for kurset, udsteder vi en faktura, som sendes i en mail til din mailadresse. Betaling skal da ske i henhold til faktura.

Annullering og tilbagebetaling

Du kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter. Herefter er din tilmelding bindende, uanset om du møder op til undervisningen eller ej. Ved annullering af kursustilmelding og dermed tilbagebetaling fratrækker vi et administrationsgebyr på 100 kr.

Ændringer af undervisningssted og underviser samt forlængelse af kurset pga. sygdom eller lignende berettiger ikke til annullering/tilbagebetaling.

Aflysning af kurser

Kan et hold mod forventning ikke oprettes, forbeholder Danskbureauet sig ret til at aflyse kurset. I så fald får du den fulde kursuspris refunderet. Det fremgår af hjemmesiden, hvor mange deltagere der er plads til på det enkelte hold, og med hvilket antal kursister et kursus gennemføres med hvilket antal lektioner.

Fortrydelsesret

Køb af kurser her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).