Hvad er dit niveau?

Er du i tvivl om, hvilket niveau dit dansk er, så kan du læse om de seks niveauer ifølge de europæiske standarder i skemaet herunder. Du er også velkommen til at ringe til os, hvis vi skal hjælpe dig med at finde ud af, hvilket kursus der passer bedst til dig.

Er dit dansk på niveau A1, så kan du

TALE

 • føre enkle samtaler, hvis din samtalepartner er indstillet på at gentage eller at omformulere sine sætninger og tale langsommere, samt hjælpe dig med at formulere det, du prøver at sige. Du kan stille og besvare enkle spørgsmål omkring dagligdagsemner
 • beskrive med enkle sætninger og et begrænset ordforråd, hvor du bor og fortælle om folk, du kender

 

LYTTE

 • forstå meget enkle ytringer om dig selv, folk du kender og ting omkring dig, når folk taler langsomt og tydeligt

 

LÆSE

 • forstå dagligdags navne, ord og meget enkle sætninger, fx i annoncer, på opslag og plakater eller i brochurer

 

SKRIVE

 • skrive korte, enkle postkort, fx sende feriehilsner. Du kan udfylde formularer med personlige oplysninger, fx skrive navn, nationalitet og adresse på en hotelregistrering

Er dit dansk på niveau A2, så kan du

TALE

 • deltage i samtaler om enkle hverdagssituationer, der kun lægger op til en udveksling af informationer. Du kan deltage i en kort meningsudveksling, selvom du normalt endnu ikke forstår nok til at kunne uddybe samtalen
 • bruge en række udtryk og enkle vendinger til at beskrive din familie og andre omkring dig, din dagligdag, din uddannelsesmæssige baggrund og dit arbejde – både før og nu

LYTTE

 • forstå de mest almindelige ord og udtryk for ting, der er vigtige for dig, fx oplysninger om dig selv, om din familie, om indkøb, dit nærmiljø og dit arbejde. Du kan forstå hovedindholdet i korte, klare beskeder og meddelelser

LÆSE

 • læse meget korte og enkle tekster. Du kan finde bestemte oplysninger i dagligdagstekster som fx reklamer, brochurer, menukort og køreplaner, og du kan forstå korte, enkle personlige breve

SKRIVE

 • skrive korte, enkle notater og beskeder. Du kan skrive et meget enkelt, personligt brev, fx et takkebrev

Er dit dansk på niveau B1, så kan du

TALE

 • klare de fleste situationer, der opstår ved rejse i lande eller områder, hvor sproget tales. Du kan uforberedt indgå i en samtale om emner af personlig interesse eller generelle hverdagsemner som fx familie, fritid, arbejde, rejse og aktuelle begivenheder
 • bruge udtryk og vendinger til at redegøre for oplevelser, dine drømme, håb og forventninger. Du kan kort forklare og begrunde dine meninger og planer. Du kan fortælle en historie, give et resume af en bog eller af en film og beskrive dine indtryk af dem

LYTTE

 • forstå hovedindholdet, når der er tale om dagligdagsemner som fx arbejde, skole, fritid etc., og sproget er klart og præcist

LÆSE

 • forstå tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller relaterer sig til dit arbejde. Du kan forstå indholdet af personlige breve, hvor afsenderen beskriver sine oplevelser, følelser og ønsker

SKRIVE

 • skrive en enkel og sammenhængende tekst om dagligdags temaer eller om emner, som interesserer dig personligt. Du kan skrive personlige breve, hvor du beskriver oplevelser og indtryk

Er dit dansk på niveau B2, så kan du

TALE

 • samtale og diskutere så tilpas flydende og frit, at du forholdsvist utvungent kan føre en samtale med ’native speakers’. Du kan tage aktivt del i diskussioner om dagligdagsemner, samt forklare og forsvare dine synspunkter
 • redegøre klart og detaljeret for forhold vedrørende dine interesse- og erfaringsområder. Du kan fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne og angive fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder

LYTTE

 • forstå længere sammenhængende tale og foredrag og følge med i en indviklet ordveksling, forudsat at du har rimelig indsigt i emnet. Du kan forstå de fleste nyhedsudsendelser på tv. Du kan forstå de fleste film, hvor sproget forekommer i en standardversion

LÆSE

 • læse artikler og rapporter om aktuelle emner, i hvilke forfatteren indtager en bestemt holdning til et problem eller udtrykker et bestemt synspunkt. Du kan forstå de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner

SKRIVE

 • skrive klare og detaljerede tekster om en lang række emner, der interesserer dig. Du kan skrive en opgave eller en rapport, hvor du formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt. Du kan skrive breve, hvor du giver udtryk for hændelsers og oplevelsers betydning for dig personligt

Er dit dansk på niveau C1, så kan du

TALE

 • udtrykke dig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter ordene. Du kan bruge sproget fleksibelt og effektivt i sociale og arbejdsmæssige situationer. Du kan forholdsvis præcist udtrykke dine synspunkter og ideer på en måde, der er tilpasset efter, hvilken person du taler med
 • redegøre klart og detaljeret for komplekse emner med forgrenede problemfelter. Du kan fremføre specielle problemfelter samt afrunde fremstillingen med en konklusion

LYTTE

 • forstå et langt foredrag, selv når det ikke er klart struktureret, og ideer og tanker ikke udtrykkes direkte. Du kan forstå tv-udsendelser og film uden større besvær

LÆSE

 • forstå lange og indviklede sagprosatekster og litterære tekster og opfatte forskelle i stil. Du kan forstå fagsprog i artikler og tekniske instruktioner, også når det ikke er inden for dit fagområde

SKRIVE

 • skrive en klar og velstruktureret tekst, hvori du kan udtrykke dine synspunkter i detaljer. Du kan skrive om indviklede emner i et brev, en opgave eller en rapport og fremhæve det, du mener er det væsentligste indhold. Du kan skrive tekster i forskellige genrer, tilpasset modtageren

Er dit dansk på niveau C2, så kan du

TALE

 • uden anstrengelse tage del i hvilken som helst samtale og diskussion og vælge det passende ordforråd og udtryk. Du kan udtrykke dig flydende og nuanceret med en stor grad af præcision. Hvis du alligevel har problemer, kan du med omformuleringer klare dig så godt, at din samtalepartner næppe lægger mærke til det
 • fremføre en klar og flydende redegørelse eller argumentation med et sprog, som passer til situationen i stil og niveau. Du kan redegøre med en effektiv, logisk struktur, som hjælper modtageren med at lægge mærke til og huske vigtige punkter

LYTTE

 • forstå alle former for talesprog, både når du hører det i direkte kommunikation, og når du hører det i medierne. Du kan også forstå en indfødt, der taler hurtigt, hvis du har haft tid til at vænne dig til vedkommendes måde at tale på

LÆSE

 • uden problemer læse næsten alle former for tekster, også abstrakte tekster der indeholder svære ord og sætningsstrukturer, f.eks. manualer, fagtekster og litterære tekster

SKRIVE

 • skrive klart og flydende, i en stil der er tilpasset formålet. Du kan skrive indviklede breve, rapporter eller artikler på en sådan måde, at det hjælper læseren til at lægge mærke til og huske vigtige punkter. Du kan skrive sammenfatninger og anmeldelser af fag- eller skønlitterære tekster

Kontakt os her!

Vil du vide mere?

Ring til os på +45 4258 1600, eller skriv til os her!